NOTRANJA OPREMA / OPREMA POSLOVNIH PROSTOROV “CONTAINER”

avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Celje
neto površina 500+ m2
projekt 2019
izvedba 2020

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.