NOTRANJA OPREMA / OPREMA POSLOVNIH PROSTOROV “CONTAINER”

avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Celje
neto površina 800 m2
projekt 2018
izvedba 2019

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.