avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Logatec
neto površina 260 m2
projekt 2019
izvedba 2020

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.