avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Maribor
neto površina 180 m2
projekt 2013
izvedba 2015-2018

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.