STANOVANJSKI OBJEKTI / HIŠA P – prenova domačije

avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Kalobje
projekt 2021
izvedba 2021-2022

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.