avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Ljubljana – Vič
neto površina 170 m2
projekt 2013
izvedba 2013-2014

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.