avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Črešnjevec pri Slovenski Bistrici
neto površina 175 m2
projekt 2010
izvedba 2012

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.