avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Maribor – Pekre
neto površina 225 m2
projekt 2017
izvedba 2018-2019

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.