OSNOVNI PODATKI

avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Gradiška pri Kungoti
neto površina 152 m2
projekt 2016
izvedba 2016-2017

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.