avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Pragersko – Gaj
neto površina 185 m2
projekt 2017-2018
izvedba 2018-2019

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.