avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Selnica pri Mariboru
neto površina 250 m2
projekt 2016
izvedba 2016-2017

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.