avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Rošpoh pri Kungoti
neto površina 168 m2
projekt 2014
izvedba

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.