OSNOVNI PODATKI

avtorja Čelig, Rakušček
lokacija Slovenske Konjice
neto površina 240 m2
projekt 2020-2021
izvedba 2021-2022

Copyright © 2020, ARHIMEDIA d.o.o.